בקרת איכות

לחברה מערך בקרת איכות קפדני המבקר את איכות התוצרת הנרכשת ומסווג את האיכויות השונות.

פיקוח דרך המעבדה

חברת ביכורי שדה דרום משקיעה מאמצים רבים בכדי לשמור על שיווק ומכירה של תוצרת חקלאית איכותית ובטוחה. בנושא בטיחות המוצר אנו עומדים בדרישות הרגולציה לשאריות חומרי הדברה ועמידה בספי תקן לפרמטרים מיקרוביאליים.
שיווק התוצרת החקלאית לקבוצת ביכורי השדה נעשה ע"י ספקים אשר נמצאים בתוכנית פיקוח מול חברת פיקוח מאושרת.

כחלק מתהליך ההתקשרות עם חברות הפיקוח יש לעמוד בדרישות לקיום התנהלות משקית נאותה ומבוקרת. ספק אשר לא יעמוד בבדיקות שאריות חומרי הדברה בשיטות Gc-ms+Lc-ms ואשר לא יהיה בתוכנית פיקוח ימנע מלשווק תוצרת לחברתנו.
כחלק מדרישות הפיקוח, על הספק לסמן את תוצרתו לפי המגדלים שהוא משווק ולציינם בתעודת המשלוח. באחריות הספק לוודא שכל התוצרת שהוא מספק לחברתנו היא מפוקחת ומאושרת לשיווק.
דיגום במרלו"ג מבוצע לכלל הספקים.

כחלק מתהליך ההתקשרות עם חברות הפיקוח יש לעמוד בדרישות חברת הפיקוח לקיום התנהלות משקית נאותה ומבוקרת, יש לספק לחברת הפיקוח את כלל המסמכים הרלוונטיים ולבצע בדיקות שאריות חומרי הדברה בשיטות Gc-ms+Lc-ms. ספק אשר לא יהיה בתוכנית פיקוח ימנע מלשווק תוצרת לחברתנו. סימון מגדלים על גבי האריזות והתעודות: כחלק מדרישות הפיקוח על הספק לסמן את התוצרת שלו לפי המגדלים שהוא משווק ולציין בהתאם בתעודת המשלוח. באחריות הספק לוודא שכל התוצרת שהוא מספק לחברתנו היא מפוקחת ומאושרת לשיווק. בנוסף,דיגום במרלו"ג מבוצע לכלל הספקים.

פיקוח על חומרי הדברה

הסיכון של מציאת שריות חומרי הדברה או חומרים אסורים אחרים בתוצרת היא אחד הנושאים שחברתינו שמה לה למטרה למנוע. בשל כך, הוקמה בחברה מחלקה אשר מפקחת על כל התוצרת המגיעה ובמידת הצורך לוקחת תוצרת לדגימת מעבדה. ורק לאחר אישור נכנסת הסחורה לחברה.